29 Ekim Cumhuriyet Korteji / Ankara 2014

29 Ekim 1923"Efendiler, asırlardan beri Doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti, gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu.


"Son yıllarda milletimizin fiilî olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri, hükumetin yeni adıyla, medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir."


29 Ekim 2014


Milletimizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu şu günlerde Cumhuriyetimizin 91. yaşına girmesi  vesilesiyle Ankara'daki motosiklet tutkunlarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği "Cumhuriyet Korteji" ne katılarak bizim de bu etkinlikte tuzumuz bulunsun istedik.
Geleneksel Sürüş Mekanında, Geleneksel Sürüş Saatinde toplandık. Etkinliği düzenleyen ve ev sahipliği yapan Seymen Choppers (SCMK) ve Ankara Motosiklet Kulübü (AMOK) iken katılım sağlayan birçok kulüp ve bireysel katılımcı vardı.


Bunlar görüp tanıştıklarımız. Kaçırdıklarımız vardır elbet affola ....

En sevimli katılımcı da "Tarçın"dı.
Ankara 112 de iki motosikletli ambulansı ile kortejimize sağlık tedbiri olarak eşlik etti.
Yaklaşık 250 motosiklet ile bugüne kadar katıldığımız en kalabalık sürüştü.

Çeşit çeşit iki teker...
Sadece motosikletler değil bisikletli arkadaşlar da kendi kortejlerini oluşturmuşlardı.


Güzergahımızda çoşkulu bir kalabalık korteje tezahüratları ile renk kattı ...Bir ve bütün olarak daha nice 91 yıllara!!!


Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder